نویسنده = ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت و فراوانی فصلی مسیرهای چرخندی در ترسالی‌های غرب میانی ایران

دوره 41، شماره 68، پاییز 1389

منصور جعفربیگلو؛ فرامرز خوش‌اخلاق؛ روح‌ا... اوجی