نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت نظامی شبکه‌های ارتباطی مرزی استان آذربایجان شرقی

دوره 41، شماره 68، پاییز 1389

محمدباقر چوخاچی‌زادة مقدم؛ داود امینی قشلاقی