اهمیت نظامی شبکه‌های ارتباطی مرزی استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

یکی از اصول جنگ در اکثر ارتش‌های دنیا، مانور است. تحرک و مانور نیروهای عملیاتی و پشتیبانی جبهه‌های جنگ در بستر عوامل طبیعی و فرهنگ جغرافیا، یعنی محورهای مواصلاتی و شبکه‌های ارتباطی مرزی صورت می‌پذیرد. به همین علت، مطالعه و تجزیه و تحلیل این عوامل جغرافیایی در آموزشی با نام محورشناسی در سطوح تاکتیک و عملیات، از سوی فرماندهان و افسران اطلاعاتی و عملیاتی صورت می‌گیرد. استان آذربایجان شرقی یکی از 16 استان مرزی کشور است که همواره به عنوان استانی مهم مورد توجه بوده است. گسترش شرقی ـ غربی و موازی بودن ارتفاعات این استان موجب شده است که ارتباط شهرهای مهم و مرکزی آن با مناطق پیرامونی و مرزی از طریق محورهای محدود و خاصی برقرار شود. هر محور وصولی بدون جاده ارتباطی مناسب در بستر آن، فاقد ارزش خاص در فعالیت‌ها و حرکات نظامی است. به همین دلیل، مطالعة دقیق شبکه‌های ارتباطی مرزی این استان، به‌منظور تجزیه و تحلیل نظامی، برای برنامه‌ریزان و فرماندهان نظامی دارای اهمیت است. نوشتار حاضر برای تجزیه و تحلیل‌های مختلف نظامی با تولید لایه‌های اطلاعاتی رقومی در محیط نرم‌افزار ARC GIS9.2 و تشکیل لایة ارتفاعی، راه‌های مهم مرزی شناسایی شده و ابعاد مختلف تاکتیکی آنها مانند نقاط کنترلی، مواضع پدافندی، دیده‌بانی، اختفا، استتار، ظرفیت تناژ روزانه و موقعیت جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نقشه‌های متعددی نیز از مناطق دیده‌بانی، دید مستقیم و غیرمستقیم، نیمرخ‌های طولی، مسیرهای جایگزین و بهینة جاده‌های مرزی تهیه شده است. سرانجام با تجزیه و تحلیل نظامی بر روی نقشه‌های تولید‌شده، به پرسش‌های موردنظر پاسخ داده شده است و فرضیة تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Military Importance of Frontier Transportation Networks in East-Azarbayjan

نویسندگان [English]

  • M.B Moghaddam M.B
  • D Amini Gheshlaghi
چکیده [English]

Manoeuvre, is One of the principles of war in most of the world’s armies. Mobility and manoeuvre of the operational and support forces in the battle fields occur in bed of natural and cultural geographic factors, i.e, avenue approach and frontier transportation networks. So for this reason analyzing this geographical Factors in skills such as line identification in tactical and operational levels will perform by communicational and operational commanders and officers. East-Azarbyjan is one of the 16 frontier province of Iran, which is always considered as a chief of all frontier provinces. Its extension from East to West and the parallel form of its mountains areas limit civic relations with outpost areas just from especial axises. Axisis without proper road-connections is deficient in military activitites. So, a deep survey on the importance of transportation system in this province is quite necessary for militarist. In this research for military analysis digital information pads were created with the use of Arc gis 9.2 software to format pad for east Azarbayjan, the leading frontier accesses were recognized and various tactical dimensions like control points, defence positions, beacon zones, concealment, camouflage, daily tonnage capacity and geographical positions were analyzed. After ward, numerous maps from beacon zones, straight and non straight scopes, linear profiles, proper and substitutional strands for frontier roads were prepared and the posed questions were responded and the research hypothesis was tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axis
  • Defensive and offensive operations
  • Frontier roads
  • Military geography
  • Shutting [Manoeuvre]