نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبریز کنجانچم

دوره 42، شماره 72، پاییز 1389

کمال امیدوار؛ آمنه کیان‌فر؛ شمس‌الله عسکری