نویسنده = �������� ������������������� ��������
تحلیل فضایی تصادفات جاده‌ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج ـ چالوس

دوره 42، شماره 73، دی 1389، صفحه 37-51

منوچهر فرج‌زاده ‌اصل؛ محمد حسین قلی‌زاده؛ عظیم ادبی فیروزجایی