نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اقلیم آسایشی چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

دوره 43، 75(بهار1390)، تابستان 1390

رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ مجید حبیبی نوخندان


2. ارزیابی تغییرات طول دوره رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی مطالعه موردی: خراسان رضوی

دوره 42، شماره 73، زمستان 1389، صفحه 69-81

رضا اسماعیلی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ غلامعباس فلاح قالهری