نویسنده = جواد بذرافشان
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی روش‎های مختلف درون‎یابی داده‎های بارندگی ماهانه و سالانه (مطالعه‎ی موردی: استان خوزستان)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-130

10.22059/jphgr.2012.30245

مهدی نادی؛ مژده جامعی؛ جواد بذرافشان؛ سمیه جنت رستمی


4. بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلانشهر تهران

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 93-108

جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی رحیمی