نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-189

10.22059/jphgr.2017.62840

بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی


3. واکاوی همدید رخداد گردوغبار بهاره در غرب ایران

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-124

10.22059/jphgr.2012.29209

فرامرز خوش اخلاق؛ محمد سعید نجفی؛ مهدی صمدی