نویسنده = ���������� (��������������)�� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر رودباد جنب حاره‌ای بر بارش‌های روزانة بیش از ده میلی‌متر در حوضة زاینده‌رود

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 125-142

10.22059/jphgr.2015.53682

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ سید‌محمد سجادیان‌؛ عبدالعظیم قانقرمه‌؛ جلال حیدری‌


2. بررسی تأثیر گردوغبار بر روند کمّی و کیفی رشد نیشکر واریته CP57-614

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 95-106

10.22059/jphgr.2013.35837

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ صدیقه چراغی؛ شهرام چراغی