نویسنده = جواد خوشحال دستجردی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین شرایط آب و هوایی آویشن دنایی و مراحل فنولوژیک آن به منظور کشت در مناطق مختلف جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22059/jphgr.2021.301939.1007512

مرضیه مجدبرزکی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدلباسچی لباسچی؛ علی براتیان


2. برآورد میزان تبخیر از سطح دریای خزر و واکاوی زمانی- مکانی آن

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 425-441

10.22059/jphgr.2018.240918.1007111

اکبر زهرایی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالعظیم قانقرمه