نویسنده = �������������� ���������� ������ ����������
برآورد شاخص‎های پوشش گیاهی برنج با تصاویر چندزمانۀ راداری و اپتیک

دوره 45، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 85-96

10.22059/jphgr.2014.50074

میر مسعود خیرخواه زرکش؛ مهدی درویشی؛ علی اکبر آبکار؛ غلام رضا احمدی