نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پدیدۀ جزیرۀ حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 491-501

10.22059/jphgr.2017.213105.1006913

یدالله یوسفی؛ فاطمه کاردل؛ همت اله رورده؛ مولود محتسبی خلعتبری


2. تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشین? بارش ماهانه در بخش‌های جنوبی دریای خزر

دوره 43، 75(بهار1390)، تابستان 1390

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرحناز تقوی؛ یدالله یوسفی