نویسنده = ������ �������� ���������������� ������ ��������
شاخص‌های سنجش از دوری چه‏ اندازه می‏توانند موجب بهبود برآورد بار معلق شوند؟

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-149

10.22059/jphgr.2017.61584

علی فتح زاده؛ مریم اسدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی