نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت و ساختار وردش‌های جوی به هنگام بارش‌های بهاری فراگیر ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 523-539

10.22059/jphgr.2017.218909.1006955

اسماعیل حقیقی؛ محمدحسین قلی زاده؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه قادری