نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی محصولات مختلف ماهواره‌ای تابش سطح زمین با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شدۀ زمینی در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 429-443

10.22059/jphgr.2020.290279.1007445

نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ خوان لویئس گررو راسکادو؛ لوکاس آلادوس آربولداس


3. مقایسۀ عملکرد رگرسیون خطی چندمتغیره و مدل‏ های هوش ‏مصنوعی در تخمین تابش کل خورشیدی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 353-372

10.22059/jphgr.2019.264084.1007263

علی اکبر سبزی پرور؛ پویا عاقل پور؛ وحید ورشاویان