کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 7
3. بررسی تغییرات زمانی تبخیر- تعرق واقعی و ارتباط آن با دما و بارش در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآوردة دورسنجی مودیس تررا

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 685-696

10.22059/jphgr.2018.248225.1007157

فاطمه جعفری شندی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضایی بنفشه؛ سید ابوالفضل مسعودیان


7. مدل‌سازی مراحل نمو یک رقم گلرنگ بهاره، با استفاده از درجه حرارت و طول روز

دوره 42، شماره 72، پاییز 1389

جواد خوشحال؛ عبدالمجید رضایی؛ طلعت یساری