کلیدواژه‌ها = کواترنر
تعداد مقالات: 4
1. بازسازی سطوح دیرینة دریاچة ارومیه در کواترنری با مطالعة پادگانه‌های دریاچه‌ای

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-19

10.22059/jphgr.2015.53675

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ راضیه لک؛ منصور جعفر بیگلو؛ علیرضا صالحی پور میلانی


3. تکامل مکران ساحلی، طی کواترنر پسین

دوره 0، شماره 0، تابستان 1387

احمد معتمد؛ محمد رضا غریب رضا