کلیدواژه‌ها = سواحل جنوبی دریای خزر
تعیین بهترین تابع توزیع احتمال برای برآورد بارش فصل رشد برنج در مناطق عمده برنجکاری کشور

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 51-69

10.22059/jphgr.2023.355068.1007748

زهره جوانشیری؛ حدیث صادقی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مازیار غلامی


پژوهشی بر ابرهای خزری

دوره 54، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 227-242

10.22059/jphgr.2022.339128.1007680

شهناز راشدی؛ سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ غلام حسن محمدی


طبقه‎بندی الگوهای سینوپتیکی بارش‎زا در سواحل دریای خزر

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 19-42

10.22059/jphgr.2014.50617

ام السلمه بابایی فینی؛ ابراهیم فتاحی