کلیدواژه‌ها = پهنة شمالی ایران
تعداد مقالات: 1
1. مدل‏ سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 651-671

10.22059/jphgr.2019.268047.1007289

بهروز ساری صراف؛ حبیبه نقی زاده؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ ایمان بابائیان