کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
تعداد مقالات: 16
2. شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 445-465

10.22059/jphgr.2020.292998.1007455

مجید احمدی ملاوردی؛ ایرج جباری؛ امان اله فتح نیا


3. بررسی و آنالیز هم‏ استنادی رابطه انسان و محیط در حوزه ژئومورفولوژی از 1970 تا 2018

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 733-760

10.22059/jphgr.2019.290658.1007447

محمد راهدان مفرد؛ محمدحسین رامشت؛ امیر صفاری


4. مورفولوژی نوری و کاربرد آن در ژئومورفولوژی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 611-638

10.22059/jphgr.2018.234682.1007069

سینا صلحی؛ عبدالله سیف


6. نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2017.61576

محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


8. رابطۀ مورفولوژی تپه‎های ماسه‎ای با شاخص‎های مورفومتری در شرق بابلسر، شمال ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 219-230

10.22059/jphgr.2014.51426

محبوبه وسو؛ غلامرضا میراب شبستری؛ ارش امینی


9. سیر تحولات نظریۀ سوبسیدانس از داروین تا دورن‎کامپ

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 15-28

10.22059/jphgr.2014.50069

علیرضا شهبازی؛ محمّد حسین رامشت


11. دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-72

10.22059/jphgr.2012.29214

محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی


14. بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

دوره 41، شماره 67، پاییز 1389

محمدرضا ثروتی؛ سعید خضری؛ توفیق رحمانی


16. تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

دوره 0، شماره 0، زمستان 1387

شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه