کلیدواژه‌ها = مدل رقومی ارتفاع
شاخص‌های سنجش از دوری چه‏ اندازه می‏توانند موجب بهبود برآورد بار معلق شوند؟

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-149

10.22059/jphgr.2017.61584

علی فتح زاده؛ مریم اسدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، آذر 1389

قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد