کلیدواژه‌ها = کلزا
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 373-389

10.22059/jphgr.2018.239399.1007101

مهران حیدری بنی؛ حجت‌الله یزدان‌پناه؛ عبدالمحمد محنت‌کش


مکان‎یابی نواحی مستعدِّ کشت کلزا در منطقه‎ی سرپل زهاب

دوره 43، شماره 78، اسفند 1390، صفحه 29-48

حسن لشکری؛ علی رضایی