کلیدواژه‌ها = MLP
تعداد مقالات: 3
1. مقایسۀ عملکرد رگرسیون خطی چندمتغیره و مدل‏ های هوش ‏مصنوعی در تخمین تابش کل خورشیدی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 353-372

10.22059/jphgr.2019.264084.1007263

علی اکبر سبزی پرور؛ پویا عاقل پور؛ وحید ورشاویان


2. پس‌پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM4 روی شمال‌غرب ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 385-398

10.22059/jphgr.2015.55337

نوذر قهرمان؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ صدیقه لوک زاده


3. شبیه سازی سطح ایستابی دشت ملایر براساس داده های هواشناسی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی

دوره 43، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 17-28

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی؛ علیرضا ایلدرومی