کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تحلیل زمانی- مکانی شاخص کیفیت هوای شهر تهران در دورة ده‏ ساله

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 447-463

10.22059/jphgr.2021.324223.1007620

فایزه آفریده؛ محمد حسین رامشت؛ گراهام مورتین


پهنه‎بندی آلودگی هوا با استفاده از روش نوین مگنتومتری برگ‎های درختی گستره‎ی شهر تهران

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 93-108

10.22059/jphgr.2012.29216

مریم ملاشاهی؛ حبیب علیمحمدیان؛ سید محسن حسینی؛ علیرضا ریاحی؛ وحید فیضی؛ علی ستاریان