بررسی خسارت‌های ناشی از حرکت ماسه‌های روان در شرق زابل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

نویسندگان

چکیده

طوفان، یکی از مخرب‌ترین پارامترهای اقلیمی است که معمولاً نام آن با ایجاد خسارت همراه است. در بین بادهای محلی ایران، باد 120 روزة سیستان شهرتی بسزا دارد. این باد که گاهی سرعت آن به 148 کیلومتر در ساعت می‌رسد، تقریباً از 15 خرداد تا 15 شهریور بر بخش شرقی ایران حاکمیت می‌یابد و منطقة مورد مطالعه نیز تا کنون در اثر این بادها خسارات زیادی را متحمل شده است. حرکت ماسه‌های روان در منطقة مورد مطالعه سبب وارد آمدن خساراتی بر راه‌های ارتباطی، مزرعه‌ها، روستاها، قنات‌ها، خانه‌ها، کانال‌های آبیاری و بسیاری از تأسیسات صنعتی شده است. تصاویر ماهواره‌ای و تحقیقات میدانی نشان از آن دارد که طول کانال‌های آبیاری که بر اثر خشکسالی و حرکت ماسه‌های روان در محدودة مورد مطالعه پر شده‌اند، از 2/44 به 1/51 کیلومتر، جادة درجه 1 از 6/11 به 8/18 کیلومتر، جادة درجه 2 از 2/13 به 4/41 کیلومتر، تعداد روستاهای تخریب‌شده از 9 به 28 روستا و همچنین مساحت تپه‌های ماسه‌ای‌ از 9421 به 14353 هکتار رسیده است و به‌نظر می‌رسد که در چند سال آینده نیز مخازن آبی چاه نیمه که تنها منبع آب شرب مردم زابل و زاهدان است، مورد تهدید جدی ماسه‌های روان قرار گیرد. پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، پیشروی ماسه‌های روان را بر روی زمین‌های کشاورزی، جاده‌های مواصلاتی، روستاها و تأسیساتی که در معرض هجوم ماسه‌های روان قرار دارند، مشخص و میزان خسارات وارده را به‌منظور چاره‌اندیشی به مسئولان یادآور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorpholigic Assessment of Urban Development and Vulnerability Caused by Landslide in Mountainous Hillsides of Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • h Safari
  • l Latifi
چکیده [English]

Storm is one of the most destructive climatically parameters which cause different damages. Among the local winds of Iran, 120day wind of Sistan is specially well-Known. This wind the velocity of which reaches to 148 km. per hour flows in the eastern part of Iran from June 5th. to Aug. 6 th. The studied region has always borne many damages from these winds. The movement of running sands in studying area caused a lot of destruction on the roads, farms, villages, quinats, serttlements, irrigational cannals and some other industrial installations. Satellite images and field investigations have shown that the length of irrigational cannals filled because of draught and the movement of running sands decreased from 44.2 to 51.1 km., first class roads from 11.6 to 18.8 km., second class roads from 13.2 to 41.4 km., the number of destroyed villages form 9 to 28, and the area of sand hills or dunes from 9421 to 14353 hectares It seems that water reservoirs of Chahnime which is the only resource of drinking waters in Zahedan and Zabol has been seriously threatened by the running sands. In the present paper, we are going to study – by Utilizing of Satellite Images – the effective factors of wind erosion and sand drifting towards the agricultural lands, Communicative roads, villages and installations which are subject to running sand, so that incurred damages are reminded to the authorities for taking the necessary measures in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 120day wind
  • Desertification
  • Draught
  • Running sands
  • Sand hills or dunes