ارزیابی ژئومورفیک فعالیت‌های تکتونیکی در حوضه زهکشی سعید‌‌آبادچای

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر، تحول کواترنری فعالیت‌های تکتونیکی حوضه آبریز سعید‌آباد‌چای با رویکرد تحلیل شاخص‌های ژئومورفیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حوضه آبریز سعید‌آباد‌چای در دامنه شمالی کوه سهند قرار دارد. عبور گسل شمال تبریز از این حوضه و ایجاد تغییراتی در مورفولوژی جبهه کوهستانی دامنه شمالی سهند و دامنه جنوب‌غربی کوه تک‌آلتی، زمینه مناسبی برای ارزیابی فعالیت‌های تکتونیکی این حوضه فراهم ساخته است. بنابراین، برای دستیابی به این هدف از شاخص‌های ژئومورفیک شامل نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، نسبت شکل حوضه (Bs)، عامل تقارن توپوگرافی (T)، شاخص سینوسی جبهه کوهستان (Smf)، گرادیان طولی رودخانه (SL)، عامل عدم تقارن حوضه (AF)، و شاخص درصد جبهه‌های کوهستانی ممتد (Eu)، نقشه‌های توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاع (DEM)، تصاویر ماهواره‌ای و نرم‌افزارهای Autocad map, Arc/view استفاده شد. نتایج این پژوهش که با شاخص Iat برآورد شده‌اند نشان می‌دهند که در این منطقه، زیرحوضة سعید‌آبادچای دارای فعالیت تکتونیکی متوسط (2=Iat) است و در زیرحوضة کندول‌چای با 43/1=Iat فعالیت‌های تکتونیکی زیاد است. ارزیابی نسبی فعالیت‌های تکتونیکی به‌وسیله شاخص Iat برای کل حوضه، نشان از آن دارد که در زمان حاضر این منطقه فعالیت‌های تکتونیکی فراوانی را در خود جای داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphic Assessment of Active Tectonic in the Saeedabad–chai Drainage Baisn (North Slope of Sahand Mountain)

نویسنده [English]

  • F Karami
چکیده [English]

In this study, the quaternary deformation and tectonic activity of Saeedabad-chai drainage basin, are assessed using geomorphic approach. This drainage basin is located in northern slope of Sahand Mountain. North Tabriz Fault (NTF), is passing from the Saeedabad-chai basin. Variation in the morphology of mountain front provied the basis for geomorphic assessment of tectonic activity. Therefore, it is used from geomorphic Index as Stream Length Gradiant Index (SL), Asymmetry Factor (AF), Topographic Symmetry Factor (T), Drainage Basin ShapeRatio (Bs ), Mountain Front Sinusity (Smf), Ratio of valley – floor with to vally height (Vf), Percentage undissected mountain factors (Eu), Topographical maps, Digital Elevatiom Model (DEM), satellite images and Autocad map, Arc/view software. The results of this study that estimated by Index of relative active tectonic (Iat) , indicated that the value of tectonic activity in the Saeedabad-chai drainage basin, is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geomorphic index
  • Saeedabad-chai drainage Basin
  • Sahand Mountain
  • tectonic activity