چکیده های انگلیسی

10.22059/jphgr.2014.53328

عنوان مقاله [English]

English Abstracts