نویسنده = ������������ ��������
تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشین? بارش ماهانه در بخش‌های جنوبی دریای خزر

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرحناز تقوی؛ یدالله یوسفی


الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 17-34

طیب رضیی؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران

دوره 0، شماره 0، مرداد 1387

حسین محمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ علی اصغر روشن