نویسنده = ������������ ��������
نقش تغییرات کاربری اراضی بر شکل گیری دمای سطح زمین در شهرها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jphgr.2023.361681.1007779

زهره روکی؛ حسین محمدی؛ رحمان زندی


تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشین? بارش ماهانه در بخش‌های جنوبی دریای خزر

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرحناز تقوی؛ یدالله یوسفی


الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 17-34

طیب رضیی؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران

دوره 0، شماره 0، مرداد 1387

حسین محمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ علی اصغر روشن