نویسنده = محسن پورخسروانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فرم ریپل مارک‎ها و موانع نبکا در پلایای سیرجان

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-94

10.22059/jphgr.2013.35836

محسن پورخسروانی؛ عباسعلی ولی؛ طیبه محمودی محمدآبادی؛ نرجس سالاری


2. دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-72

10.22059/jphgr.2012.29214

محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی