نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پراکنش فصلی و روند بی هنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.323144.1007615

محمود احمدی؛ زهرا سادات سید میرزایی؛ عباسعلی داداشی رودباری


4. واکاوی ساختار دمای ایران مبتنی بر برون‌داد پایگاه دادۀ مرکز پیش‌بینی میان‌مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخۀ ERA Interim

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 353-372

10.22059/jphgr.2018.238512.1007092

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ حمزه احمدی؛ زهرا علی‌بخشی


5. ارزیابی آهنگ رفتارزمانی - مکانی بارش دو دهۀ اخیر در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 465-484

10.22059/jphgr.2016.60102

محمود احمدی؛ عباس علی داداشی