نویسنده = ������������ ����������
تحلیل تغییرات زمانی – مکانی شاخص کمبود آب در استان خوزستان در یک دهه گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jphgr.2022.339321.1007689

محمود احمدی؛ نعمت الله حسینی نیا


ارزیابی روند فصلی شاخص هواویز (AI) ایران مبتنی بر داده ‏های ماهواره ‏ای Nimbus 7، Earth Probe، و Aura

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 51-64

10.22059/jphgr.2020.279630.1007366

عباسعلی داداشی رودباری؛ محمود احمدی؛ علیرضا شکیبا