نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرپذیری فضایی ـ زمانی بارش سالانه و بیشینه بارش روزانه در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22059/jphgr.2021.316722.1007590

داریوش یاراحمدی؛ عاطفه میرمریدی؛ حمید میرهاشمی