نویسنده = ������������ ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پراکنش فصلی و روند بی هنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.323144.1007615

محمود احمدی؛ زهرا سادات سید میرزایی؛ عباسعلی داداشی رودباری