کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تعداد مقالات: 4
1. اندازه ‏گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق 22گانه شهر تهران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 633-649

10.22059/jphgr.2019.285122.1007415

فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ شیرین محمدخان


3. تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

10.22059/jphgr.2013.35831

ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی


4. مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، پاییز 1389

قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد