کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تعداد مقالات: 4
2. ارتباط الگوهای همدید بارش مؤثر با تاریخ کشت و عملکرد گندم دیم در کرمانشاه

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-86

سعید بازگیر؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ ایوب جعفری