کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تحلیل همدیدی بارش‏های همراه با طوفان تندری فراگیر بهاره در شمال غرب ایران

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 95-110

10.22059/jphgr.2022.334160.1007659

محمدصالح گرامی؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ سمیه رفعتی


شناسایی منشأ عناصر در ذرات ‏معلق (PM10) (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 557-569

10.22059/jphgr.2018.209295.1006875

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض‌نیا؛ محمود کرمی


تأثیر رودباد جنب حاره‌ای بر بارش‌های روزانة بیش از ده میلی‌متر در حوضة زاینده‌رود

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 125-142

10.22059/jphgr.2015.53682

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ سید‌محمد سجادیان‌؛ عبدالعظیم قانقرمه‌؛ جلال حیدری‌


پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبریز کنجانچم

دوره 42، شماره 72، آذر 1389

کمال امیدوار؛ آمنه کیان‌فر؛ شمس‌الله عسکری


شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران

دوره 0، شماره 0، اسفند 1387

بهلول علیجانی؛ محمود هوشیار