کلیدواژه‌ها = مورفومتری
تعداد مقالات: 6
2. رابطۀ مورفولوژی تپه‎های ماسه‎ای با شاخص‎های مورفومتری در شرق بابلسر، شمال ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 219-230

10.22059/jphgr.2014.51426

محبوبه وسو؛ غلامرضا میراب شبستری؛ ارش امینی


3. شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعّال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-18

10.22059/jphgr.2012.29203

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ محمدرضا قاسمی؛ وحید محمدنژاد


4. تکتونیک فعال در رشته‌کوه بینالود با تکیه بر بررسی‌های مورفوتکتونیکی

دوره 41، شماره 70، پاییز 1389

الهه شفیعی؛ سید احمد علوی؛ نصیر نادری میقان


6. تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

دوره 0، شماره 0، زمستان 1387

شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه