کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12

10.22059/jphgr.2013.35831

ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی


بررسی تأثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی در حوضه‎ی آبی دهگلان ـ کردستان

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 19-36

10.22059/jphgr.2012.24732

جواد خوشحال؛ حسنعلی غیور؛ مسعود مرادی