موضوعات = DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها
بررسی روند ‌فرونشست زمین در محدوده دشت ورامین با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.22059/jphgr.2022.319591.1007596

سمیه عمادالدین؛ ویدا شاهی؛ صالح آرخی؛ مریم آق آتابای


پیش ‏بینی عمق نوری آئروسل ماهواره ‏ای با استفاده از داده ‏کاوی پارامترهای اقلیمی

دوره 53، شماره 3، آذر 1400، صفحه 319-333

10.22059/jphgr.2021.318600.1007591

مسعود سلیمانی؛ میثم ارگانی؛ رامین پاپی؛ فاطمه امیری