دوره و شماره: دوره 43، شماره 77 - شماره پیاپی 675337، دی 1390، صفحه 1-180 (پاییز 1390) 
بررسی توانمندی مدل اقلیمی PRECIS در شبیه‎سازی بارش?های منطقه‌یای ایران

صفحه 125-140

ایمان بابائیان؛ راحله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ شراره ملبوسی