دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-140 (80 تابستان 1391) 
2. پتانسیل سنجی انرژی باد در استان کرمانشاه

صفحه 19-32

10.22059/jphgr.2012.29204

حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان؛ فرحناز تقوی؛ علی شمسی پور


8. پهنه‌بندی تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی توسّط سنجش از دور در دشت یزد ـ اردکان

صفحه 125-140

10.22059/jphgr.2012.29210

سمانه پورمحمدی؛ محمدحسن رحیمیان؛ منصور کلانتر؛ سودابه پورمحمدی