نویسنده = محمدحسین رامشت
تعداد مقالات: 11
1. دماوند، آنتی ‏سیکلون ارضی حوضۀ هراز

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 193-216

10.22059/jphgr.2020.270301.1007305

طیبه احمدی؛ محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپون هولز؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ ابوطالب محمدی


2. بررسی و آنالیز هم‏ استنادی رابطه انسان و محیط در حوزه ژئومورفولوژی از 1970 تا 2018

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 733-760

10.22059/jphgr.2019.290658.1007447

محمد راهدان مفرد؛ محمدحسین رامشت؛ امیر صفاری


3. نگاره‌های ساحلی و قواعد ژئومورفیک سکونتگاهی (مطالعۀ موردی: ساحل شمالی خلیج فارس)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 407-423

10.22059/jphgr.2018.236004.1007072

فاطمه نعمت الهی؛ محمدحسین رامشت؛ سیدعلی المدرسی


4. سهم مدیریت وارونگی اقلیمی در کنترل آستانۀ شاخص کیفیت هوای شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 255-270

10.22059/jphgr.2018.236245.1007073

محمدرضا محبوب‌فر؛ محمدحسین رامشت؛ حجت‌الله یزدان‌پناه؛ مهری اذانی


5. نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2017.61576

محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


6. زمان در سیستم‌های ژئومرفیک

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-567

10.22059/jphgr.2016.60825

محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری؛ سوسن دلسوز


7. بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-229

10.22059/jphgr.2016.59362

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش


8. سیر تحولات نظریۀ سوبسیدانس از داروین تا دورن‎کامپ

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 15-28

10.22059/jphgr.2014.50069

علیرضا شهبازی؛ محمّد حسین رامشت


9. تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-38

10.22059/jphgr.2012.29212

قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


10. دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-72

10.22059/jphgr.2012.29214

محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی