نویسنده = قاسم عزیزی
تعداد مقالات: 7
1. تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-393

10.22059/jphgr.2017.217393.1006943

قاسم عزیزی؛ مجتبی رحیمی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


2. تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی‌ماه 1386 ایران

دوره 41، شماره 70، پاییز 1389

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری؛ محمود داودی؛ مهری اکبری


3. شبیه‌سازی عددی رفتار آلودگی هوای تهران براساس الگوی باد

دوره 41، شماره 68، پاییز 1389

قاسم عزیزی؛ حسین‌علی قنبری


4. مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، پاییز 1389

قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد


5. بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره

دوره 0، شماره 0، زمستان 1387

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ داریوش یاراحمدی