دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، آبان 1401، صفحه 293-443 (این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد. ) 
تحلیل تغییرات حجم مخزن و جریان ورودی به سد دز تحت شرایط تغییر اقلیم

صفحه 365-384

10.22059/jphgr.2022.347398.1007721

الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری؛ مجید حسینی؛ اصغر کامیار


بررسی عوامل محیطی مؤثر بر فعال‌سازی چشمه‌های گردوخاک در استان ایلام

صفحه 403-427

10.22059/jphgr.2022.340430.1007687

ساویز صحت کاشانی؛ مهدی رهنما؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ نوشین خدام


ارزیابی خدمت آبزی پروری اکوسیستم تالاب قره قشلاق

صفحه 429-444

10.22059/jphgr.2022.346390.1007716

نفیسه رضاپور اندبیلی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان


شماره‌های پیشین نشریه

این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
بهمن 1401، صفحه 444-564
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
آبان 1401، صفحه 293-443
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
مرداد 1401، صفحه 151-292
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
اردیبهشت 1401، صفحه 1-150