موضوعات = مخاطرات
ارزیابی سری زمانی فرونشست زمین در دشت کرمانشاه با استفاده از تکنیک InSAR

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 19-37

10.22059/jphgr.2023.354497.1007744

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


تحلیل زمانی- مکانی شاخص کیفیت هوای شهر تهران در دورة ده‏ ساله

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 447-463

10.22059/jphgr.2021.324223.1007620

فایزه آفریده؛ محمد حسین رامشت؛ گراهام مورتین


مکان ‏یابی اسکان موقت مبتنی بر مخاطرة سیل در شهر شیراز

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 487-507

10.22059/jphgr.2021.320333.1007602

مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مرضیه بذرافکن


تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغبار در استان ایلام و تأثیر آن بر سلامت عمومی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-134

10.22059/jphgr.2019.269358.1007298

مهدی حیدری؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ازیرانی


شناسایی منشأ عناصر در ذرات ‏معلق (PM10) (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 557-569

10.22059/jphgr.2018.209295.1006875

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض‌نیا؛ محمود کرمی


واکاوی همدید رخداد سیلاب آبان‌ماه 1390 در شهرستان‌های بهبهان و لیکک

دوره 46، شماره 4، دی 1393، صفحه 509-524

10.22059/jphgr.2014.53001

فرامرز خوش اخلاق؛ رضا صفایی راد؛ داود سلمانی