موضوعات = هیدرولوژی
بررسی اثرهای تغییرات اقلیم آتی در تبخیر و تعرق واقعی و آب موجود در خاک در حوضۀ آبخیز تالار استان مازندران

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 511-529

10.22059/jphgr.2018.202185.1006831

عباس غلامی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ مهدی وفاخواه؛ کریم سلیمانی


بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر تربت‌ حیدریه)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 645-656

10.22059/jphgr.2018.231371.1007037

محدثه قربان زاده؛ مریم آذرخشی؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد رستمی خلج


برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور)

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 409-422

10.22059/jphgr.2017.209344.1006877

مریم بیات ورکشی؛ علیرضا ایلدرومی؛ حمید نوری؛ حمید زارع ابیانه


نقشه‌بندی فرسایندگی باران در استان کرمان با روش‏ های زمین‏ آماری

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-68

10.22059/jphgr.2016.57027

عطااله کاویان؛ زینب جعفریان؛ افشین جهانشاهی؛ محمد گلشن