دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-121 

مقاله کامل

تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی‌های غرب استان کردستان

صفحه 1-14

10.22059/jphgr.2014.50068

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ قاسم عزیزی؛ کاوه باخویشی


برآورد شاخص‎های پوشش گیاهی برنج با تصاویر چندزمانۀ راداری و اپتیک

صفحه 85-96

10.22059/jphgr.2014.50074

میر مسعود خیرخواه زرکش؛ مهدی درویشی؛ علی اکبر آبکار؛ غلام رضا احمدی