دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-121 

مقاله علمی پژوهشی

1. تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی‌های غرب استان کردستان

صفحه 1-14

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ قاسم عزیزی؛ کاوه باخویشی


6. بارزسازی تودۀ گردوغبار بخشی از خاورمیانه برمبنای داده‌های طیفی سنجندۀ مادیس

صفحه 73-84

هدابت اله برتینا؛ غلامعباس صیاد؛ حمیدرضا متین فر؛ سعید حجتی


7. برآورد شاخص‎های پوشش گیاهی برنج با تصاویر چندزمانۀ راداری و اپتیک

صفحه 85-96

میر مسعود خیرخواه زرکش؛ مهدی درویشی؛ علی اکبر آبکار؛ غلام رضا احمدی


8. مدل‎سازی تغییرات پوشش سرزمین شهرستان تبریز با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و زنجیرۀ مارکف

صفحه 97-121

محمد طاهری؛ مهدی غلامعلی فرد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ شاهین رحیم اوغلی