دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-164 

مقاله کامل

بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی

صفحه 1-16

10.22059/jphgr.2020.272819.1007325

مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر رضائی؛ انور مرادی


مدل‏ سازی و پیش ‏بینی گرد و غبار در غرب ایران

صفحه 17-35

10.22059/jphgr.2020.284389.1007408

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ سینا فیض اله زاده


تغییرات سالانه ارتفاع لایه مرزی شهر تهران

صفحه 37-50

10.22059/jphgr.2020.282617.1007394

مجتبی مهدیان ماه فروزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ پیمان زواررضا


واکاوی میانگین بلندمدت سپیدایی سرخ‌فام ایران زمین

صفحه 85-94

10.22059/jphgr.2020.284888.1007413

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سید ابوالغضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی؛ محسن حمیدیان پور


اثرات نوسانات شبه‏ دوسالانه بر بارش ‏های زمستانه ایران

صفحه 113-127

10.22059/jphgr.2020.287400.1007433

سعید جهانبخش اصل؛ غلام حسن محمدی؛ وحید خجسته غلامی؛ اسما آزاده قره باغ