موضوعات = مدل سازی
تعداد مقالات: 16
1. مقایسۀ عملکرد رگرسیون خطی چندمتغیره و مدل‏ های هوش ‏مصنوعی در تخمین تابش کل خورشیدی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 353-372

10.22059/jphgr.2019.264084.1007263

علی اکبر سبزی پرور؛ پویا عاقل پور؛ وحید ورشاویان


3. مدل‏سازی سرعت جریان و تعیین محدودۀ فرسایش و رسوب‌گذاری در ورودی رودخانۀ اروند به خلیج فارس با استفاده از GIS

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 207-219

10.22059/jphgr.2018.225389.1006993

نسرین عبدالخانیان؛ هیوا علمیزاده؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری؛ محمد فیاض محمدی


5. دورنمایی از تغییرات فراوانی روزهای یخبندان در ایران با مدل‌های گردش عمومی جو

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-584

10.22059/jphgr.2018.231731.1007041

بهروز ساری صراف؛ علی محمد خورشیددوست؛ پیمان محمودی؛ محمد دارائی


6. بالا آمدن سطح آب خلیج فارس و دریای عمان تحت تأثیر تغییر اقلیم در دوره‌های آتی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 603-614

10.22059/jphgr.2018.221101.1006966

مریم ایرانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ اصغر بهلولی؛ حمید علیزاده کتک لاهیجانی


9. ارائۀ روشی نو برای پهنه ‏بندی روند درجۀ روز سرمایش ماهانۀ کشور

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 351-365

10.22059/jphgr.2016.60094

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ تیمور علیزاده


12. برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-285

10.22059/jphgr.2016.59368

معصومه دلبری؛ پریسا کهخامقدم؛ احسان محمدی؛ تارخ احمدی


14. اولویت‌بندی زیرحوضه‌های آبخیز بهشت‌آباد از نظر پتانسیل سیل‌خیزی

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-158

10.22059/jphgr.2016.57032

بهرام بدری؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ فاطمه آتشخوار


15. پس‌پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM4 روی شمال‌غرب ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 385-398

10.22059/jphgr.2015.55337

نوذر قهرمان؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ صدیقه لوک زاده