دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 381-556 

مقاله کامل

تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

صفحه 381-393

10.22059/jphgr.2017.217393.1006943

قاسم عزیزی؛ مجتبی رحیمی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


شناسایی برفخوان‌های ایران

صفحه 395-408

10.22059/jphgr.2017.212604.1006908

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


تحلیل سری‌های زمانی بارش‌های فصلی در ایران

صفحه 457-475

10.22059/jphgr.2017.214709.1006926

جعفر معصوم پور سماکوش؛ عبدالله جلیلیان؛ احترام یاری


بررسی نقش باد 120 روزۀ سیستان در وزش دمایی شرق و جنوب ‏شرق ایران

صفحه 477-489

10.22059/jphgr.2017.210594.1006891

شعیب آب خرابات؛ مصطفی کریمی؛ امان اله فتح نیا؛ محمدحامد شام بیاتی