کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
پهنه‏ بندی مناطق حساس در برابر خشک‏سالی در دشت نجف‏ آباد با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-33

10.22059/jphgr.2018.228437.1007015

علی اصغر آل شیخ؛ ابوالفضل مسعودیان؛ روزا ابراهیمیان


دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 341-353

10.22059/jphgr.2017.62849

فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند


پایش سطح برف حوضۀ سد شاه‌چراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 13-29

10.22059/jphgr.2013.35832

محمدابراهیم بنی حبیب؛ فریماه سادات جمالی؛ بهرام ثقفیان


مقایسه‌ دمای سطحی حاصل از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای در خزر جنوبی

دوره 0، شماره 64، اسفند 1387

زهره جلا‌ل‌زاده؛ مسعود ترابی؛ احمد دالکی